NXB

Áp tô mát NXB-63 6A 6KA 4P

17/09/2020

Tổng quát:

 • Chứng chỉ: CE.
 • Tiêu chuẩn: IEC60898-1
 • Chức năng:
   • Đóng cắt, cách ly mạch điện.
   • Bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch.

Điều kiện hoạt động:

 • Nhiệt độ tham chiếu để cài đặt phần tử nhiệt (℃):30
 • Nhiệt độ môi trường xung quanh (℃):-35 ~ +70
 • Nhiệt độ lưu trữ xung quanh (℃): -35 ~ +85
 • Độ cao: ≤5000m

Các bài khác

Áp tô mát NXB-63 1A 6KA 1P

Tổng quát: Chứng chỉ: CE, CCC. Tiêu chuẩn: IEC60898-1 Chức năng: Đóng cắt, cách ly mạch điện. Bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch. Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ tham chiếu để cài đặt phần tử nhiệt (℃):30 Nhiệt độ môi trường xung quanh (℃):-35 ~ +70 Nhiệt độ lưu trữ xung quanh […]

Xem thêm

Áp tô mát NXB-63 2A 6KA 1P

Tổng quát: Chứng chỉ: CE, CCC. Tiêu chuẩn: IEC60898-1 Chức năng: Đóng cắt, cách ly mạch điện. Bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch. Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ tham chiếu để cài đặt phần tử nhiệt (℃):30 Nhiệt độ môi trường xung quanh (℃):-35 ~ +70 Nhiệt độ lưu trữ xung quanh […]

Xem thêm

Áp tô mát NXB-63 3A 6KA 1P

Tổng quát: Chứng chỉ: CE, CCC. Tiêu chuẩn: IEC60898-1 Chức năng: Đóng cắt, cách ly mạch điện. Bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch. Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ tham chiếu để cài đặt phần tử nhiệt (℃):30 Nhiệt độ môi trường xung quanh (℃):-35 ~ +70 Nhiệt độ lưu trữ xung quanh […]

Xem thêm

Áp tô mát NXB-63 4A 6KA 1P

Tổng quát: Chứng chỉ: CE. Tiêu chuẩn: IEC60898-1 Chức năng: Đóng cắt, cách ly mạch điện. Bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch. Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ tham chiếu để cài đặt phần tử nhiệt (℃):30 Nhiệt độ môi trường xung quanh (℃):-35 ~ +70 Nhiệt độ lưu trữ xung quanh (℃): […]

Xem thêm

Áp tô mát NXB-63 6A 6KA 1P

Tổng quát: Chứng chỉ: CE. Tiêu chuẩn: IEC60898-1 Chức năng: Đóng cắt, cách ly mạch điện. Bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch. Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ tham chiếu để cài đặt phần tử nhiệt (℃):30 Nhiệt độ môi trường xung quanh (℃):-35 ~ +70 Nhiệt độ lưu trữ xung quanh (℃): […]

Xem thêm

Áp tô mát NXB-63 50A 6KA 1P

Tổng quát: Chứng chỉ: CE. Tiêu chuẩn: IEC60898-1 Chức năng: Đóng cắt, cách ly mạch điện. Bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch. Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ tham chiếu để cài đặt phần tử nhiệt (℃):30 Nhiệt độ môi trường xung quanh (℃):-35 ~ +70 Nhiệt độ lưu trữ xung quanh (℃): […]

Xem thêm

Bình luận

© 2020 Duy Hung Group. All rights reserved.

Số người truy cập: 106520

Đang online: 0