Milestones

Công ty DHID được thành lập

08/2017

Thời điểm kí kết làm Master Distributor của Siemens.

01/2020

03/2020

Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần DH phân phối công nghiệp.

01/2020

Thời điểm kí kết làm Master Distributor của Chint.

© 2020 Duy Hung Group. All rights reserved.

Số người truy cập: 81973

Đang online: 0