Đến năm 2025, DH Group sẽ trở thành nhà phân phối lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực thiết bị điện hạ thế – tự động hóa, đối tác quan trọng của các thương hiệu lớn trên thế giới tại thị trường Việt Nam. Xây dựng công ty trở thành một tập đoàn tầm cỡ quốc tế.

Về sản phẩm: Hợp tác với các tập đoàn lớn, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm. Tập trung kinh doanh những mặt hàng cũ đã có thị phần lớn trong ngành. Phát triển thị trường để kinh doanh các sản phẩm mới.

Về thị trường: Tìm kiếm các đối tác mới tiềm năng, tham gia thương mại điện tử.

Về nghiên cứu kỹ thuật: Nghiên cứu những sản phẩm mới đang có thị trường tiềm năng tại Việt Nam

Về quản lý tài chính: Xây dựng kế hoạch tài chính chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm. Đảm bảo nguồn lực tài chính dồi dào, giữ vững tốc độ tăng trưởng cao mỗi năm.

Về quản lý hành chính – nhân sự: Nâng cấp phần mềm quản lý, tối ưu bộ máy nhân sự hiệu quả.