Tổng quan: Đầu dò Echomax XPS sử dụng công nghệ siêu âm để đo mức trong nhiều loại chất lỏng và chất rắn. Các đầu dò có thể được ngâm hoàn toàn, có khả năng chống hơi nước và hóa chất ăn mòn và có thể được lắp đặt mà không cần mặt bích. Ứng dụng: Giếng ướt, mương nước thải, đập nước, kênh, bể lọc…

Phạm vi đo: XPS-10: 0,3 đến 10 m (1 đến 33 ft)

XPS-15: 0,3 đến 15 m (1 đến 50 ft)

XPS-30: 0,6 đến 30 m (2 đến 98 ft)

Nhiệt độ: XPS-series: lên đến 95 ° C (203 ° F)

Bộ điều khiển: Thích hợp với bộ điều khiển LUT400, MultiRanger 200 HMI, HydroRanger 200 HMI

Kiểu lắp đặt: Remote

Trả lời