Rơ le trung gian Omron LY2 DC24

Mô tả

Chính sách giao hàng

Giá trị đơn hàng (chưa VAT) \Bán kính BK ≤ 20KM 20KM < BK ≤ 40 KM BK ≥ 40 KM

GT < 10 triệu  NVKD hoặc khách hàng chịu NVKD hoặc khách hàng chịu NVKD hoặc khách hàng chịu

10 triệu ≤ GT < 100 triệu Công ty hỗ trợ NVKD hoặc khách hàng chịu NVKD hoặc khách hàng chịu

GT ≥ 100 triệu Công ty hỗ trợ Công ty hỗ trợ Công ty hỗ trợ Chi phí chuyển chậm

Tải tài liệu

Product Overview: Tổng quan sản phẩm

Standard type, Single, Plug-in terminal, 24 VDC 10 A (Resistive load), 110 VAC 10 A (Resistive load), Output DPDT (10 A 24 V)

Product Overview: Thông số kỹ thuật

© 2020 Duy Hung Group. All rights reserved.

Số người truy cập: 100836

Đang online: 0