Category Archives: Relay Trung Gian Omron

Một số dòng Relay Trung Gian Omron: MY/MY-GS, K8AB, K8AK, K8DS, MK-S, G2R, G2A, G2AK, LY, MY2NDC24 (S),…
Mức điện áp mức điện áp từ 5 – 224 VAC, loại tiếp điểm 1 / 2 / 4
Một loạt các sản phẩm có sẵn cho mục đích điều khiển tuần tự đến chuyển đổi tải trực tiếp, sẽ phù hợp với các ứng dụng khác nhau tùy thuộc vào phương pháp điều khiển hoặc môi trường bên trong bảng điều khiển
Ứng dụng trong lĩnh vực điện tử, được tích hợp vào trong các bảng mạch điều khiển điện tử dân dụng cũng như trong công nghiệp như là các tủ điện , tủ điều khiển và hệ thống máy móc công nghiệp.