Category Archives: Control Techniques

DHID., JSC đối tác thương mại, nhà phân phối chính thức các sản phẩm thương hiệu Control Techniques tại Việt Nam

Công Ty Cổ Phần DH Phân Phối Công Nghiệp phân phối các dòng biến tần Control Techniques.
Độc quyền dòng biến tần NE200 & NE300 tại thị trường Việt Nam

C200-09402240A-Biến Tần Control Techniques

C200-09402240A

C200-09402240A Biến tần Control Techniques có các tính năng chính nổi bật mà không phải dòng biến tần nào trên thị trường cũng có thể sở hữu những tính năng này. . Dễ dàng lắp đặt và chạy thử: Các thông số cơ bản cần thiết để cài đặt và chạy thử biến tần đã được in […]

C200-09402000A-Biến Tần Control Techniques

C200-09402000A

C200-09402000A Biến tần Control Techniques có các tính năng chính nổi bật mà không phải dòng biến tần nào trên thị trường cũng có thể sở hữu những tính năng này. . Dễ dàng lắp đặt và chạy thử: Các thông số cơ bản cần thiết để cài đặt và chạy thử biến tần đã được in […]

C200-08401570-Biến Tần Control Techniques

C200-08401570

C200-08401570 Biến tần Control Techniques có các tính năng chính nổi bật mà không phải dòng biến tần nào trên thị trường cũng có thể sở hữu những tính năng này. . Dễ dàng lắp đặt và chạy thử: Các thông số cơ bản cần thiết để cài đặt và chạy thử biến tần đã được in sẵn […]

C200-08401340-Biến Tần Control Techniques

C200-08401340

C200-08401340 Biến tần Control Techniques có các tính năng chính nổi bật mà không phải dòng biến tần nào trên thị trường cũng có thể sở hữu những tính năng này. . Dễ dàng lắp đặt và chạy thử: Các thông số cơ bản cần thiết để cài đặt và chạy thử biến tần đã được in […]

C200-07401000-Biến Tần Control Techniques

C200-07401000

C200-07401000 Biến tần Control Techniques có các tính năng chính nổi bật mà không phải dòng biến tần nào trên thị trường cũng có thể sở hữu những tính năng này. . Dễ dàng lắp đặt và chạy thử: Các thông số cơ bản cần thiết để cài đặt và chạy thử biến tần đã được in […]

C200-07400770-Biến Tần Control Techniques

C200-07400770

C200-07400770 Biến tần Control Techniques có các tính năng chính nổi bật mà không phải dòng biến tần nào trên thị trường cũng có thể sở hữu những tính năng này. . Dễ dàng lắp đặt và chạy thử: Các thông số cơ bản cần thiết để cài đặt và chạy thử biến tần đã được in […]

C200-07400660-Biến Tần Control Techniques

C200-07400660

C200-07400660 Biến tần Control Techniques có các tính năng chính nổi bật mà không phải dòng biến tần nào trên thị trường cũng có thể sở hữu những tính năng này. . Dễ dàng lắp đặt và chạy thử: Các thông số cơ bản cần thiết để cài đặt và chạy thử biến tần đã được in […]

C200-06400470-Biến Tần Control Techniques

C200-06400470

C200-06400470 Biến tần Control Techniques có các tính năng chính nổi bật mà không phải dòng biến tần nào trên thị trường cũng có thể sở hữu những tính năng này. . Dễ dàng lắp đặt và chạy thử: Các thông số cơ bản cần thiết để cài đặt và chạy thử biến tần đã được in […]

C200-06400420-Biến Tần Control Techniques

C200-06400420

C200-06400420 Biến tần Control Techniques có các tính năng chính nổi bật mà không phải dòng biến tần nào trên thị trường cũng có thể sở hữu những tính năng này. . Dễ dàng lắp đặt và chạy thử: Các thông số cơ bản cần thiết để cài đặt và chạy thử biến tần đã được in […]

C200-06400350-Biến Tần Control Techniques

C200-06400350

C200-06400350 Biến tần Control Techniques có các tính năng chính nổi bật mà không phải dòng biến tần nào trên thị trường cũng có thể sở hữu những tính năng này. . Dễ dàng lắp đặt và chạy thử: Các thông số cơ bản cần thiết để cài đặt và chạy thử biến tần đã được in […]

C200-05400300-Biến Tần Control Techniques

C200-05400300

C200-05400300 Biến tần Control Techniques có các tính năng chính nổi bật mà không phải dòng biến tần nào trên thị trường cũng có thể sở hữu những tính năng này. . Dễ dàng lắp đặt và chạy thử: Các thông số cơ bản cần thiết để cài đặt và chạy thử biến tần đã được in […]

C200-05400270-Biến Tần Control Techniques

C200-05400270

C200-05400270 Biến tần Control Techniques có các tính năng chính nổi bật mà không phải dòng biến tần nào trên thị trường cũng có thể sở hữu những tính năng này. . Dễ dàng lắp đặt và chạy thử: Các thông số cơ bản cần thiết để cài đặt và chạy thử biến tần đã được in […]