Category Archives: Đồng hồ lưu lượng kiểu Coriolis: SITRANS FC (Coriolis)

Đồng hồ lưu lượng SITRANS FC330 (Coriolis)

Tổng quan: Lưu lượng kế FC330 bao gồm một  cảm biến SITRANS FCS300 và một bộ chuyển đổi SITRANS FCT030. SITRANS FC330 nâng cao năng suất bằng cách tăng hiệu quả của mọi quá trình lỏng và khí. Kết quả là một lưu lượng kế tiên tiến đứng đầu phân khúc về độ chính xác và độ tin cậy – nhưng […]

Đồng hồ lưu lượng SITRANS FC310 (Coriolis)

Tổng quan:  Lưu lượng kế Coriolis SITRANS FC310 bao gồm một sensor SITRANS FCS300 và một transmitter SITRANS FCT010. SITRANS FC310 có thể lắp đặt trong không gian nhỏ hẹp và giảm kích thước đường trượt mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. FC310 có thiết kế tất cả trong một để lắp đặt hợp lý, dễ […]

Đồng hồ lưu lượng SITRANS FC410 (Coriolis)

Tổng quan: Lưu lượng kế SITRANS FC410 là hệ thống Coriolis nhẹ nhất và nhỏ gọn nhất trên toàn thế giới – có thể lắp đặt tại những khu vực chật hẹp nhất, đơn giản hóa việc lắp đặt đồng thời giảm thiểu chi phí. Thế hệ lưu lượng kế nhỏ gọn hoàn toàn kỹ thuật […]