Category Archives: Đồng hồ lưu lượng kiểu Vortex: SITRANS FX (Vortex)

Đồng hồ lưu lượng SITRANS FX330 (Vortex)

Tổng quan: Lưu lượng kế SITRANS FX330 có thể thực hiện các phép đo với hơi nước, khí và chất lỏng. Được thiết kế chủ yếu cho các ứng dụng trong các hệ thống phụ trợ, và cung cấp năng lượng, thiết bị này cũng rất linh hoạt để sử dụng trong ngành công nghiệp chế […]

Đồng hồ lưu lượng SITRANS FX300 (Vortex)

Tổng quan: SITRANS FX300 là lưu lượng kế thích hợp để đo hơi nước công nghiệp, khí, cũng như chất lỏng dẫn điện và không dẫn điện, ví dụ: hơi nước (hơi bão hòa, hơi quá nhiệt), khí công nghiệp (khí nén, không khí, nitơ, khí hóa lỏng, khí thải), nước khử khoáng, nước cấp […]