Tổng quan: SITRANS P200, P210 và P220 là thiết bị dải đơn nhỏ gọn để đo áp suất tuyệt đối và áp kế. Áp suất đo được sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu 4…20 mA- tương ứng tín hiệu 0…10-V.

Kiểu đo: Áp suất tương đối, áp suất tuyệt đối

Vật liệu vỏ: Thép không gỉ

Vật liệu màng: Thép không gỉ/Ceramic

Kết nối: G thread, NPT thread

Đường kính: ½”

Phạm vi đo: SITRANS P200: 1 bar to 60 bar gauge / 0,6 bar to 16 bar absolute

SITRANS P210: 100 mbar to 600 mbar gauge
SITRANS P220: 2,5 bar to 1000 bar gauge

Độ chính xác: ≤ 0,25%

Long-term stability: ≤ 0,25% / năm

Nhiệt độ trung bình: -30 °C đến +120 °C

Kiểu lắp đặt: Remote

Nguồn cấp: 7…33V DC

Tín hiệu ra: 4…20mA

Trả lời