Robot Omron Parallel iX4-650H / HS

• Robot Omron Parallel iX4 Kết nối EtherCAT với bộ điều khiển Omron NJ501-R và lập trình thông qua ngôn ngữ lập trình IEC 61131-3 quen thuộc hoặc tập lệnh (eV +).

• Cánh tay bốn trục phân bổ đều tải trọng lên rô bốt

• Vận chuyển và lắp ráp nhanh chóng, chính xác cao

• Được thiết kế với trọng tải cao để hỗ trợ nhiều tay (nhiều người nhặt)

• Hỗ trợ Chọn & Đặt nhanh trên băng chuyền nhanh

• Đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ để ngăn ngừa ô nhiễm sản phẩm

• Đường kính làm việc tối đa 1.300 mm

• Chiều cao làm việc 500 mm

• Tải trọng tối đa 15 kg

• Trọng lượng 117 kg

Robot Omron Parallel iX4-800H / HS

• Kết nối EtherCAT với bộ điều khiển Omron NJ501-R và lập trình thông qua ngôn ngữ lập trình IEC 61131-3 quen thuộc hoặc tập lệnh (eV +).

• Cánh tay bốn trục phân bổ đều tải trọng lên rô bốt

• Vận chuyển và lắp ráp nhanh chóng, chính xác cao

• Được thiết kế với trọng tải cao để hỗ trợ nhiều tay (nhiều người nhặt)

• Hỗ trợ Chọn & Đặt nhanh trên băng chuyền nhanh

• Đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ để ngăn ngừa ô nhiễm sản phẩm

• Đường kính làm việc tối đa 1.600 mm

• Chiều cao làm việc 500 mm

• Tải trọng tối đa 10 kg

• Trọng lượng 117 kg

DHID – Challenge for the Better