Category Archives: Robot Công Nghiệp

Robot Omron SCARA Cobra 650

Robot Omron SCARA Cobra 650

Robot Omron SCARA Cobra 650 – Thông Tin Chung • Robot Omron SCARA Cobra 650 Có thể lập trình thông qua phần mềm ACE và ngôn ngữ eV + hoặc thông qua IEC 61131-3 quen thuộc khi sử dụng ePLC Connect • Khả năng lặp lại tốt để lắp ráp chính xác • Tải trọng […]

Robot Omron SCARA Cobra 450

Robot Omron SCARA Cobra 450

Robot Omron SCARA Cobra 450 – Thông Tin Chung • Robot Omron SCARA Cobra 450 Có thể lập trình thông qua phần mềm ACE và ngôn ngữ eV +, hoặc thông qua IEC 61131-3 quen thuộc khi sử dụng ePLC Connect. • Khả năng lặp lại tốt để lắp ráp chính xác • Tải trọng […]

Robot Omron Parallel iX4

Robot Omron Parallel iX4

Robot Omron Parallel iX4-650H / HS • Robot Omron Parallel iX4 Kết nối EtherCAT với bộ điều khiển Omron NJ501-R và lập trình thông qua ngôn ngữ lập trình IEC 61131-3 quen thuộc hoặc tập lệnh (eV +). • Cánh tay bốn trục phân bổ đều tải trọng lên rô bốt • Vận chuyển và […]

Robot Omron Parallel iX3

Robot Omron Parallel iX3

Robot Omron Parallel iX3 – Thông Tin Chung • Robot Omron Parallel iX3 Kết nối EtherCAT với bộ điều khiển Omron NJ501-R và lập trình thông qua ngôn ngữ lập trình IEC 61131-3 quen thuộc hoặc tập lệnh (eV +). • Theo dõi đến tốc độ băng tải 1,4 m / s • Được thiết […]

Robot Omron Parallel Quattro 800H / HS

Robot Omron Parallel Quattro 800H

Robot Omron Parallel Quattro 800H / HS – Thông Tin Chung • Robot Omron Parallel Quattro 800H  Có thể lập trình thông qua phần mềm ACE và ngôn ngữ eV + hoặc thông qua IEC 61131-3 quen thuộc khi sử dụng ePLC Connect • Cánh tay bốn trục phân bổ đều tải trọng lên rô […]

Robot Omron Parallel Quattro 650H / HS

Robot Omron Parallel Quattro 650H

Robot Omron Parallel Quattro 650H / HS – Thông Tin Chung • Robot Omron Parallel Quattro 650H Có thể lập trình thông qua phần mềm ACE và ngôn ngữ eV +, hoặc thông qua IEC 61131-3 quen thuộc khi sử dụng ePLC Connect. • Cánh tay bốn trục phân bổ đều tải trọng lên rô […]

Robot Omron Parallel Hornet 565

Robot Omron Parallel Hornet 565

Robot Omron Parallel Hornet 565 – Thông Tin Chung • Có thể lập trình Robot Omron Parallel Hornet 565 thông qua phần mềm ACE và ngôn ngữ eV + hoặc thông qua IEC 61131-3 quen thuộc khi sử dụng ePLC Connect • Bộ khuếch đại và bộ điều khiển được tích hợp trong robot giúp […]