Robot Omron SCARA Cobra 500 – Thông Tin Chung

• Robot Omron SCARA Cobra 500 Có thể lập trình thông qua phần mềm ACE và ngôn ngữ eV +, hoặc thông qua IEC 61131-3 quen thuộc khi sử dụng ePLC Connect.

• Khả năng lặp lại tốt để lắp ráp chính xác

• Tải trọng cao để sử dụng các công cụ để vặn vít và ứng dụng kết dính

• Dấu chân tối thiểu với bộ điều khiển riêng biệt

• Robot có cáp tín hiệu và nguồn tích hợp

• Đạt đến 500 mm

• Tải trọng tối đa 5 kg

• Trọng lượng 29 kg

DHID – Challenge for the Better