Tổng quan: Ngành thực phẩm và y tế, áp dụng chủ yếu cho phòng sạch

Dải đo: 32 m

Sai số: ± 2 mm

Kiểu kết nối: NPT; ISO 228 T1

Đường kính: DN 25-100

Kiểu lắp đặt: Compact

Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 150°C

Output/truyền thông: 4 to 20 mA/HART, PROFIBUS, Modbus, and FOUNDATION Fieldbus

Nguồn cấp: 100…230VAC /24 VDC

Trả lời