Radar dạng thanh

27 08-2020

Tổng quan: Ứng dụng tích cực trong chất lỏng, lưu trữ và xử lý các bình có máy khuấy, hơi chất lỏng, nhiệt độ cao và áp suất, phương tiện điện môi thấp Dải đo: 60 m Sai số: ± 2 mm Kiểu kết nối: Clamp; Bolting; Flange Đường kính: DN 25-100 Kiểu lắp đặt: […]

27 08-2020

Tổng quan: Chất lỏng, bình chứa và bình khuấy, khí hóa lỏng Dải đo: 75 m Sai số: ± 2 mm Kiểu kết nối: NPT; ISO 228 T1 Đường kính: DN 25-100 Kiểu lắp đặt: Compact Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 200°C Output/truyền thông: 4 to 20 mA/HART, PROFIBUS, Modbus, and FOUNDATION Fieldbus Nguồn […]

27 08-2020

Tổng quan: Ngành thực phẩm và y tế, áp dụng chủ yếu cho phòng sạch Dải đo: 32 m Sai số: ± 2 mm Kiểu kết nối: NPT; ISO 228 T1 Đường kính: DN 25-100 Kiểu lắp đặt: Compact Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 150°C Output/truyền thông: 4 to 20 mA/HART, PROFIBUS, Modbus, and […]

© 2020 Duy Hung Group. All rights reserved.

Số người truy cập: 90509

Đang online: 1