Radar dạng thanh

SITRANS LG270

27/08/2020

Tổng quan: Ứng dụng tích cực trong chất lỏng, lưu trữ và xử lý các bình có máy khuấy, hơi chất lỏng, nhiệt độ cao và áp suất, phương tiện điện môi thấp

Dải đo: 60 m

Sai số: ± 2 mm

Kiểu kết nối: Clamp; Bolting; Flange

Đường kính: DN 25-100

Kiểu lắp đặt: Compact

Nhiệt độ hoạt động: -196 ÷ 450°C

Nguồn cấp: 100…230VAC /24 VDC

Output/truyền thông: 4 to 20 mA/HART, PROFIBUS, Modbus, and FOUNDATION Fieldbus

Các bài khác

SITRANS LG250

Tổng quan: Chất lỏng, bình chứa và bình khuấy, khí hóa lỏng Dải đo: 75 m Sai số: ± 2 mm Kiểu kết nối: NPT; ISO 228 T1 Đường kính: DN 25-100 Kiểu lắp đặt: Compact Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 200°C Output/truyền thông: 4 to 20 mA/HART, PROFIBUS, Modbus, and FOUNDATION Fieldbus Nguồn […]

Xem thêm

SITRANS LG240

Tổng quan: Ngành thực phẩm và y tế, áp dụng chủ yếu cho phòng sạch Dải đo: 32 m Sai số: ± 2 mm Kiểu kết nối: NPT; ISO 228 T1 Đường kính: DN 25-100 Kiểu lắp đặt: Compact Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 150°C Output/truyền thông: 4 to 20 mA/HART, PROFIBUS, Modbus, and […]

Xem thêm

Bình luận

© 2020 Duy Hung Group. All rights reserved.

Số người truy cập: 100512

Đang online: 0