Tổng quan: Ứng dụng tích cực trong chất lỏng, lưu trữ và xử lý các bình có máy khuấy, hơi chất lỏng, nhiệt độ cao và áp suất, phương tiện điện môi thấp

Dải đo: 60 m

Sai số: ± 2 mm

Kiểu kết nối: Clamp; Bolting; Flange

Đường kính: DN 25-100

Kiểu lắp đặt: Compact

Nhiệt độ hoạt động: -196 ÷ 450°C

Nguồn cấp: 100…230VAC /24 VDC

Output/truyền thông: 4 to 20 mA/HART, PROFIBUS, Modbus, and FOUNDATION Fieldbus

Trả lời