Tổng quát: Sitrans LH300 được sử dụng trong các nhà máy nước uống, nhà máy khử muối mà còn trong đóng tàu, cấp nước / nước thải và trong các bể chứa và giếng không áp suất / hở…

Nguồn cấp: 10-30VDC

Dải đo: 0-160m H2O

Sai số: 0.15%

Kiểu lắp đặt: Compact

Nhiệt độ hoạt động: -20 … +80°C

Output/truyền thông: 2-wire (4 to 20 mA)

Long-term stability: 0.15%/12 tháng

Bộ tiêu chuẩn: Transmitter, cáp, hộp giữ

Trả lời