Tổng quát: SITRANS LH100 được sử dụng trong ngành đóng tàu, cấp nước / nước thải và trong các bể chứa và giếng không áp suất / hở.

Nguồn cấp: 10-30VDC

Dải đo: 0-20m H2O

Sai số: 0.3%

Kiểu lắp đặt: Compact

Nhiệt độ hoạt động: -40 … +80°C

Output/truyền thông: 2-wire (4 to 20 mA)

Long-term stability: 0.25%/12 tháng

Trả lời