Tổng quan: Các ứng dụng công nghiệp tiêu chuẩn trong hóa chất, chế biến hydrocacbon, thực phẩm và đồ uống và các ngành công nghiệp khai thác, tổng hợp và xi măng

Nguồn cấp: 100-230VAC/10-32VDC

Dải đo: Thanh: 5.5 m

Dây cáp: 25m

Sai số: 0.25%

Kiểu lắp đặt: Compact

Nhiệt độ hoạt động: -40 … +200°C

Output/truyền thông: 2-wire (4 to 20 mA) current loop design

Kiểu kết nối: Ren: NPT; Bích: ANSI/ASME; BSPT; EN 10226

Đường kính: DN 25-DN 100

Trả lời