Tổng quan: Giếng ướt, nước thải, đập nước, bể lọc

Dải đo: 0.3-8  m

Kiểu lắp đặt: Compact

Nhiệt độ hoạt động: -20 … +60°C

Beam Angle: 10 o

Tần số: 44 kHz

Kiểu kết nối: Ren: NPT; Bích: ANSI; BSPT

Trả lời