Tổng quan: Giếng ướt, xả / đập, kiểm soát màn hình thanh, phễu, lưu trữ hóa chất, lưu trữ chất lỏng, thùng máy nghiền, lưu trữ chất rắn khô

Dải đo: 0.3-15  m

Kiểu lắp đặt: Remote

Đầu do tương thích: ST-H and Echomax series XPS-10, XPS-15/15F, and XRS-5

Nguồn cấp: 100…230 VAC; 10…30VDC

Độ chính xác: 0.25%

Output: Relays / mA Output

Trả lời