Tổng quan: Giếng ướt, hồ chứa, flumes / weirs, hóa chất lưu trữ, lưu trữ chất lỏng, phễu, thùng máy nghiền, chất rắn khô lưu trữ

Nguồn cấp: 100-230VAC/10-32VDC

Dải đo: 0.3-60  m

Sai số: ± 1 mm

Kiểu lắp đặt: Compact

Nhiệt độ hoạt động: -20 … +50°C

Output/truyền thông: 4 to 20 mA/HART; 3 relay

Trả lời