Tổng quan: Ứng dụng: Bình chứa hóa chất, bể lọc, bình chứa chất lỏng

Dải đo: 0.25-12 m

Sai số: 0.15%

Kiểu kết nối: Ren: NPT; Bích: ANSI/ASME, BSPT, EN 10226

Đường kính: DN 25

Kiểu lắp đặt: Compact

Nhiệt độ hoạt động: -196 ÷ 450°C

Output/truyền thông:  4 to 20 mA/HART

Trả lời